wino zrodzone z pasji

partner center to 3 dekady pasji i doświadczenia

o nas

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: Rozporządzenie), Partner Center sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "PARTNER CENTER" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź, spóła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088273, kapitał zakładowy 1.650.000,- zł, NIP: 7251394922, REGON: 471365834,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Partner Center sp. z o. o. i związku ze zgłoszeniem Pani/Pana kandydatury do pracy w Spółce tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia;

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres rekrutacji, chyba, że dobrowolnie wyrazi Pani/Pan zgodę na dłuższe przechowywanie danych – celem kontaktu przy kolejnej rekrutacji;

 5) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  (prosimy o kontakt pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

powrot

nasze smaki

 

wina najwyższej klasy

 

cudzy
kanał sprzedaży

horeca